• 15. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení - vyhlásenie

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [270KB]