• 13. december 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / I.D.C.Holding, a.s. Bratislava - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. Etapa - SO 68b Prístavba k hale D - Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

  • I.D.C.Holding, a.s. Bratislava -  Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. Etapa - SO 68b Prístavba k hale D - Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [1MB]