• 08. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [244KB]