• 11. december 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Ončo

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [320KB]