• 11. december 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie Správy o hodnotení dokumentu a návrhu PHSR 2016-2020

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [212KB]