• 07. december 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [214KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [568KB]