• 06. december 2017 (streda)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Komenského ul.

  • V príloVýrub 1  ks stromu  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „E“ č. 1874/1, Komenského ul.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [230KB]