• 29. november 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [2MB]
Prílohy
Príloha č. 1 - Návrh rozpočtu 2018-2020 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Príloha č. 2 - Návrh viacročného rozpočtu 2018-2020- podľa programov Dokument vo formáte pdf [2MB]