• 29. november 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [280KB]
Prílohy
Dôvodová správa Dokument vo formáte pdf [215KB]
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [196KB]