• 27. november 2017 (pondelok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín Kasárenská a Hornočepenská

  • Výrub 2  ks drevín  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 2805/1, Kasárenská ul. a k. ú. Horný Čepeň, parc. reg. „E“ č. 135/100, Hornočepenská ul.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [135KB]