• 24. november 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť kultúry na rok 2018

  • V prílohe

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [78KB]
Prílohy
Žiadosť o dotáciu Dokument vo formáte pdf [364KB]
Zúčtovanie dotácie Dokument vo formáte pdf [70KB]