• 23. november 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.10 – Trafostanica Nový Majer “

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [225KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [933KB]