• 20. november 2017 (pondelok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Pažitná ul.

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [201KB]