• 15. november 2017 (streda)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Stredný Čepeň

  • Výrub 3  ks stromov  v   k. ú. Sereď -  parc. reg. „E“ č. 1876/26   a k. ú. Stredný Čepeň -   parc. reg. „E“ č. 122.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [136KB]