• 15. november 2017 (streda)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Kukučínova ul.

  • Výrub 3  ks stromov  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 3236/1, Kukučínova ul..

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [205KB]