• 13. november 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu na rok 2018

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [187KB]
Prílohy
Príloha č.1 – Žiadosť o dotáciu Dokument vo formáte pdf [110KB]
Príloha č. 2 – Zúčtovanie dotácie Dokument vo formáte pdf [100KB]
Príloha č. 3A – INDIVIDUÁLNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy Dokument vo formáte pdf [158KB]
Príloha č. 3B – KOLEKTÍVNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy Dokument vo formáte pdf [165KB]