• 13. november 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť mládeže na rok 2018

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [183KB]
Prílohy
Príloha č.1 – Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č.3/2016 Dokument vo formáte pdf [110KB]
Príloha č.2 – Zúčtovanie dotácie Dokument vo formáte pdf [100KB]
Príloha č.3 – MLÁDEŽ Plnenie kritérií výzvy Dokument vo formáte pdf [47KB]