• 13. november 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď

  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [195KB]