• 13. november 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2017 zo dňa 09.11.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2017 zo dňa 09.11.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

     

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [179KB]
Prílohy
Príloha Dokument vo formáte pdf [13MB]