• 10. november 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška – zmena rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [369KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [13MB]