• 07. november 2017 (utorok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. M.R.Štefánika, Sereď“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [395KB]
Prílohy
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [108KB]
Zmluva o dielo Dokument vo formáte pdf [185KB]
PD technická správa [69KB]
PD Prehladna situacia [140KB]
PD Situácia Dokument vo formáte pdf [973KB]