• 03. november 2017 (piatok)
  • Mestský úrad / Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Milan Ondrejíček, Lukáš Hochel, Jakub Mizera

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [275KB]