• 31. október 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu BB passage “

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [88KB]