• 30. október 2017 (pondelok)
  • Mestský úrad / Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Ivana Horská, Radoslava Kurišová, Dušan Paľov, Peter Stojka, Simona Petrášová, Marek Antal, Beáta Juhászová

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [278KB]