• 27. október 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk" – informácia o zámere

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [99KB]