• 23. október 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / informácia o výmene jódových tabletiek

  • V dňoch 16.10.2017 do 20.10.2017 prebehla v meste Sereď výmena jódových profilaktív. Tabletky si počas tohto týždňa vymenilo cca 7000 obyvateľov mesta Sereď.

    Občania s trvalým pobytom v meste Sereď si môžu aj naďalej nevyzdvihnuté jódové profilaktiká vyzdvihnúť na prvom kontakte Mestského úradu v Seredi počas stránkových hodín.

    Osoba preberajúca tabletky predloží občiansky preukaz, odovzdá staré tabletky s označením: jodid draselný - vydané v roku 2012.

    Tabletky Vám budú vydané, aj keď nenájdete v domácnosti staré tabletky, u ktorých doba životnosti skončila.

    Tabletky sa vydávajú v dvoch dávkach - pre deti do 12 rokov (2 tabletky – jedna dávka 1 tabletka) a osoba od 12 rokov (4 tabletky - jedna dávka 2 tabletky).