• 20. október 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď “

  • Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď “  podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [315KB]