• 23. október 2017 (pondelok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov I. Krasku

  • Výrub 2  ks drevín v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 1881/1, 1881/12, ul. I. Krasku.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [349KB]