• 19. október 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Bratislava - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 332 Hala DC32"

  • Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Bratislava - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 332 Hala DC32  -  Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [3MB]