• 17. október 2017 (utorok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Družstevná ul.

  • Výrub 1 ks stromu  Sereď,  ul. Družstevná, parc. reg. „C“ č. 13/1  k. ú. Dolný Čepeň .

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [70KB]