• 16. október 2017 (pondelok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Poskytovanie služieb zimnej údržby v meste Sereď 2018"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [141KB]
Prílohy
Príloha č.1 Dokument vo formáte pdf [142KB]
Príloha č. 2 Dokument vo formáte pdf [867KB]
Príloha č. 3 Dokument vo formáte pdf [176KB]