• 13. október 2017 (piatok)
  • Mestský úrad / Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Radoslav Lamanec, Laura Štrpková, Tien Nguyen Van, Beáta Juhászová, Jana Hvojníková, Marián Zemko, Roman Rajninec, Igor Čarádi, Patrick Eckert, Peter Kop

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [208KB]