• 11. október 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Tenisový areál Sereď“ - oznámenie o pokračovaní v konaní

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [262KB]