• 10. október 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [95KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [1MB]