• 05. október 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.10 – Trafostanica Nový Majer“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [151KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [417KB]