• 03. október 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017

  • Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [98KB]