• 05. október 2017 (štvrtok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Dolnočepenská

  • Výrub 2  ks stromov (Smrek pichľavý)  v   k. ú. Dolný Čepeň,   parc. reg. „E“ č. 178, Dolnočepenská ul..

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [106KB]