• 28. september 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď

  • REBOD SK, a.s., Nová Dedinka - Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, zmena 05.2017  -  Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [4MB]