• 26. september 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Stavebné povolenie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – stavebný objekt: SO 124 Spevnené plochy a komunikácie,

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [169KB]