• 06. september 2017 (streda)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín Kasárenská ul.

  • Výrub 2  ks drevín v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 2805/1, Kasárenská ul..

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [124KB]