• 30. august 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Územné rozhodnutie o využívaní územia "Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereď"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [231KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [830KB]