• 11. august 2017 (piatok)
  • Mestský úrad / Nahlasovanie havarijných stavov spôsobené zlým počasím

  • Vážení  spoluobčania, 

     

    vzhľadom  na  nepriaznivé  poveternostné  podmienky  žiadame vás  o  nahlasovanie  havarijných  stavov –  ako  výpadok elektrickej energie, vyvrátené a popadané stromy a konáre, prípadne iné škody  spôsobené zlým počasím, na číslo mestskej polície 159. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky sa môžu očakávať aj z piatka na sobotu.

     

    Ďakujeme za spoluprácu.