• 10. august 2017 (štvrtok)
  • Evidencia obyvateľstva / OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - Milan Ondrejíček

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [142KB]