• 03. august 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia „ Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ pre navrhovateľa Mesto Sereď

  • V prílohách

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [88KB]
Prílohy
nákres Dokument vo formáte pdf [759KB]