• 20. júl 2017 (štvrtok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Vybavenie - zariadenie kuchyne MS Sereď"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [962KB]
Prílohy
Príloha č. 1 Dokument vo formáte pdf [572KB]