• 18. júl 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [97KB]
Prílohy
UŠ Textová časť Dokument vo formáte pdf [13MB]
UŠ Grafická časť Dokument vo formáte zip [40MB]