• 17. júl 2017 (pondelok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „CPV KÓD 39161000-8 Nábytok pre materské školy" - rozšírenie MŠ D Štúra v Seredi

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [842KB]
Prílohy
Príloha č. 1 Dokument vo formáte pdf [623KB]