• 11. júl 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Okresný úrad Galanta, OSŽP – rozhodnutie vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k Oznámen

  • Okresný úrad Galanta, OSŽP – rozhodnutie vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k Oznámeniu o strategickom dokumente  „Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 2/2016“

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [6MB]