• 10. júl 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.10 – Trafostanica Nový Majer“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [95KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [417KB]