• 10. júl 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď"

  • I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď  -  Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [2MB]